NGƯỜI CŨ

  • Đừng gọi em nữa, người cũ!

    Đừng gọi em nữa, người cũ!

    Đừng gọi em nữa, người cũ à. Có là gì nữa đâu mà gọi điện thoại cho nhau? Đã chia tay rồi, để mọi chuyện chìm vào quên lãng đi thôi. Anh đã có người mới, cớ sao còn gọi cho người cũ hả anh? Đừng gọi cho em nữa,...